בדיקת אינטגרציה

בדיקות מערכות בטיחות אש בהתאם להדרגות יועץ הבטיחות.

הבדיקה נעשת בשילוב מערכות באתר והדמיית תרחישי אש שונים תוך בדיקת פעולות מערכת הבטיחות.

ת"י 1597

מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי

ת"י 4577

בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים

ת"י 5210

מערכות לכיבוי-אש בארוסול

ת"י 1212

חלק 1. מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

חלק 3. מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן

חלק 4. מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות

ת"י 1476

חלק 1. בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מיים:גגות שטוחים ומרפסות

חלק 2. בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים:קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים

חלק 3. בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות משופעים

ת"י 1596

מערכות מתזים - התקנה

ת"י 5356

חלק 1. מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים

חלק 2. מערכות כיבוי אש: כיבוי בכימיקלים רטובים

ת"י 2378

חלק 1. קירות מחופים באבן טבעית:אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

חלק 2. קירות מחופים באבן טבעית : קירות מחופים בקיבוע רטוב

חלק 3. קירות מחופים באבן טבעית:קירות מחופים בקיבוע יבש

חלק 4. קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

חלק 5. קירות מחופים באבן טבעית:אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר

חלק 6. קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול

ת"י 1220

חלק 1. מערכות גילוי אש:גלאי עשן

חלק 2. מערכות גילוי אש: יחידות בקרה

חלק 3. מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות

חלק 4. מערכות גילוי אש: גלאי חום

חלק 5. מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים

חלק 6. מערכות גילוי אש:התקנים לאיתות ידני

חלק 10. מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע

חלק 11. מערכות גילוי אש:תחזוקה

חלק 13. מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותית

ת"י 1920

חלק 1. טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח

חלק 2. טיח: מערכת הטיח באתר

ת"י 2206

חלק 1. גלגילון לכיבוי אש:דרישות מבנה ובדיקות

חלק 2. גלגילון לכיבוי אש:דרישות תכן,התקנה ותחזוקה

ת"י 921

חלק 1. תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות

חלק 2. תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות לבנייני מגורים

חלק 3. תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבנייני משרדים

חלק 4. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות חינוך

חלק 5. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבנייני מסחר

חלק 6. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית

חלק 7. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי מלון

חלק 8. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי חולים

חלק 9. תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות סגורים

ת"י 1001

חלק 1.1. בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

חלק 1.2. בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור

חלק 2.1. בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר

חלק 2.2. בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט ,בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים .אטריומים וחללים גדולים דומים

חלק 2.4. בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים

חלק 3. בטיחות אש בבניינים:מדפי אש

חלק 4. בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

חלק 6. בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות

חלק 7. בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום

ת"י 1205

חלק 1. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:מערכת הספקת מים קרים וחמים

חלק 2. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הנקזים

חלק 3. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: קבועות שרברבות ואבזריהן

חלק 4. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:ביוב הבניין ותיעול הבניין

חלק 5. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:מקלטים

חלק 6. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:שיטות בדיקה

חלק 8. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:מערכות להולכת חום במים

חלק 9. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:מערכת לסילוק שפכים פרטית

ת"י 931

חלק 1.1. עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות

חלק 1.3. עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה ומדריך ליישום הפלטים מבדיקת עמידות אש

חלק 1.4. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אנכיים

חלק 1.5. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אופקיים

חלק 1.6. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לקורות

חלק 1.7. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לעמודים

חלק 1.8. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים מפרידים אנכיים

חלק 1.9. עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה דרישות ספציפיות לאלמנטי תקרה לא-נושאים

חלק 2. עמידות אש של אלמנטי בניין:שיטות בדיקה של מערכות אטימה מפני אש ותוצריה

חלק 3. עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגגים

ת"י 579

חלק 1. מערכות סולאריות לחימום מים קולטים שטוחים

חלק 2. מערכות סולאריות לחימום מים:אוגרי מים

חלק 3. מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות לקולטים שטוחים

חלק 4. מערכות סולאריות לחימום מים מערכות תרמוסיפוניות - תכן,התקנה ובדיקה

חלק 5. מערכות סולאריות לחימום מים מערכות מרכזיות בבניינים

חלק 6. מערכות סולאריות לחימום מים:מערכות מאולצות דירתיות

חלק 7. מערכות סולאריות לחימום מים קולטים מרכזים מורכבים פרבוליים, סטטיים

חלק 8. מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות של מערכות דירתיות

חלק 9. מערכות סולאריות לחימום מים: מאיצי חימום

חלק 10.1. מערכות סולאריות לחימום מים קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום)וקולטים העשויים חומרים פולימריים-דרישות כלליות

חלק 10.2. מערכות סולאריות לחימום מים קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום)וקולטים העשויים חומרים פולימרים - שיטות בדיקה

חלק 11.1. מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל דרישות כלליות

חלק 11.2. מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל שיטות בדיקה