construction-370583_1920

נחיצותו של מפקח הבניה ותפקידו

 

שוק הנדל”ן והבניה הישראלי זוכה לתנופה אדירה בשנים האחרונות. טכנולוגיות הבניה הולכות ומשתכללות, נהלי העבודה משתנים וכמות הפרויקטים הולכת וגדלה מדי שנה. כל אלה מעלים את המורכבות של הפרויקטים. בין הגורמים שאחראים להצלחה זו של תהליכי הבניה נמצאים מפקחי הבניה. למפקח יש תפקיד מכריע בתהליך הבניה, הוא יכול להיות ההבדל בין בניה מהירה ואיכותית לבניה מסורבלת רצופת טעויות ויקרה ולכן אם אתם מבצעים פרויקט בניה או שמבצעים עבורכם, מומלץ ואפילו חובה לשכור את שירותיו של מפקח בניה שיבחר על ידכם.

המפקח צריך להיות  בעל ידע, הכשרה וניסיון בתחום הבניה ולעמוד לצדכם לאורך כל הפרויקט.

תפקידו של המפקח בניה הוא להיות אחראי על התנהלות הפרויקט בצורה מקצועית, בהתאם לתקנים תוך עמידה ביעדי לוחות הזמנים, איכות הבניה והתקציב.

המפקח מנהל את הפרויקט דואג לשיתוף פעולה בין כל היועצים, ומטפול בקבלת היתר בניה באופן נכון, כמו כן המפקח מוציא מכרזים להתקשרות עם קבלני משנה על פי שלבי התקדמות הפרויקט וקבלתם לעבודה.

המפקח מלווה את קבלני המשנה בשלבים השונים, מאשר התקדמות וביצוע אבני דרך בתהליך הבניה תוך כדי איתור לקויים ותיקונם וכן מתן דגש כי הבניה מבוצעת בהתאם לתכנון ולתקנות הבניה  וברמה הגבוה ביותר, דבר חשוב ביותר אשר מצמצם את הסיכוי לליקויי בניה לאחר גמר העבודה ועלויות נוספות. 

ואם מדברים אל עלויות תפקידו של המפקח הוא להורות על יעדי תשלום לקבלני משנה וליועצים  ולעמוד בהם.

עלות מפקח בנייה משתנה מאזור לאזור, מפרויקט לפרויקט וממפקח למפקח. העלות הכוללת תלויה כמובן בגודל הפרויקט במורכבותו ונקבעת לאחר בחינה מדוקדקת של הדברים. כפי שציינו, תפקיד מפקח בניה הוא חשוב ומשמעותי ופעילותו יכולה לחסוך ללקוח כסף רב. 

מפקח נדרש להיות בעל בקיאות בחקיקה בתחום הבניה והמקרקעין וכן להחזיק בידע רחב אודות תהליכי הבניה בשטח.

חשוב לזכור כי המפקח הוא נציגו של הלקוח באתר הבניה ותפקידו המרכזי בסופו של כל פרוייקט הוא שמירה על האינטרס שלכם.

אז אם אתם רוצים להתייעץ או צריכים להשאיל את הניסיון שלנו כדי לקבל החלטה פנו אלינו.