0J9A0774

האם תוכנית תמ"א 38 בסכנה ?

מינהל התכנון הודיע כי ימליץ לא להאריך את תוקף תוכנית תמ”א 38, וגרם לגל שמועות בשוק הנדל”ן

האם הגיעה לסופה תמ”א 38 ? כמובן שמדובר על תמ”א 38/ 1 – שהיא שיפוץ בניין ישן לצורך חיזוקו. בתוכנית זו הבניין לא נהרס , אלא משודרג ומחוזק כנגד רעש אדמה וכנגד התקפת טילים על ארצנו – זאות אומרת חיזוק של יסודות הבניין , הוספת חדרי ביטחון ( ממ”דים) לכל דירה ומיגון המבנה ושיפוץ כללי של המבנה שיכול לכלול הוספת מרפסת חניה או שטח נוסף.
כרגע המועצה הארצית עומד לפני קבלת החלטה עם לא להאריך את תוקף התוכנית.
אך למה השמועות על ביטול התוכנית- הועדה לתכנון ארצי ובמינהל התכנון שהם הגוף הממליץ למועצה שוקל שוב את התוכנית וכנראה שימליצו על ביטולהתוכנית מכמה סיבות : תמ”א 38 1 – חיזוק מבנים בעצם לא השיגה את המטרה שלה המבנים בפריפריה לא חוזקו שהם בחשיבות עליונה לטובתם נוצרה התמ”א רוב המבנים שחוזקו נמצאים במרכז. וזו לא מטרת התוכנית.
בנוסף ישנם טענות של מומחים בענף הבניה שחיזוק בניין קיים לא באמת מחזק את המבנה.
על זה נוסיף כי ראשי עיריות אינם בעד התוכנית לפי הבנתם התמ”א פוגעת במרכם העירוני בהמון מובנים, באזורי תמ”א ישנה פגיעה בתשתייות האזור, מכיוון שהדירים שרוכשים דירה דרך התמ”א נפגעים הם בעצם קונים דירה חדשה באזור ישן שלא עומד בעומס התושבים. הן מבחינת תשתיות חניה בתי ספר גנים שטחי מסחר וכו.
עיריות מעוניינות לדאוג למתחים גדולים ולא למגרשים קטנים, בטיפול במתחם נותנת העירייה מענה נכון לתושבים, הטיפול נוגע במרכם העירוני ומתאים אותו לעולם המודרני.
למרות שישנם ערים מסויימות שאין להם עתודות קרקע (כמו : גבעתיים, רמת גן וכ’ו ) וביטול התמ”א סוגר בפניהם את האפשרות לגידול האוכלוסייה .
אז כרגע עדיין אין החלטה, ההחלטה תריכה להיכנס לתוקף במאי 2020 כמובן שיהיו הנחיות בנושא.
תוכניות שנמצאות בתחילתם כנראה יעצרו ותוכניות מתקדמות ימשיכו עד לסיומם.